'Touch - don't  touch!'
'Touch - don't touch!' 'Touch - don't touch!'
Farbfoto